Curriculum Vitae‎ > ‎

ErvaringenGemeente Oss (april 2104-december 2016)

Projectmanager 
 
 
 
Opstellen van Plannen van Aanpak, Projectplannen en Planningen voor diverse projecten en deze projecten resultaat gericht begeleiden en afgronden. De projecten die volgens deze standaard aanpak zijn uitgevoerd zijn o.a.
 • Project MOR (digitaal melden en zaakgericht afhandelen van Meldingen Openbare Ruimte)
 • Project Samenvoeging gemeente Oss/Maasdonk (applicatie en gegevensoverdracht van de woonkernen Geffen en Nuland van de gemeente Maasdonk naar de gemeente Oss).
 • Project Obsurv (implementatie in de organisatie van een upgrade van dgDIALOG BOR naar Obsurv)
 • Project Europese aanbesteding telecommunicatie
 • Project Telefonie (implementatie integrale telefonie oplossing voor alle gemeente ambtenaren in samenwerking met Unexus en Combird)
 • Project BIS (upgrade en modernisering aansturing publicatieschermen in gemeentehal)
 • Project Cognos-BI (upgrade van Cognos versie compleet met packages en kubussen inclusief introductie van OTAP omgeving) 
 • Project Intranet (invoering nieuwe intranet oplossing met interactieve functionaliteit).
 • Project upgrade CODA (in samenwerking met Solmate BV en UNIT4)
 • Project upgrade TimeTell 

Belastingsamenwerking-Oost Brabant (december 2014-maart 2015)

ICT adviseur
Opstellen Informatie Beleidsplan in samenwerking met Regolare (Mieke van Schaik). Het informatie beleidsplan vormt de basis voor de ontwikkelingen op ICT gebied bij de BSOB tot 2020. Centrale punt in het beleidsplan is het gegevensbeheer. Vanuit gegevensbeheer worden alle processen gevoed met de up-to-date basis gegevens. Bij gegevensbeheer wordt maximaal gebruik gemaakt van de beschikbare basisregistraties van de landelijke voorzieningen.

Belastingsamenwerking-Oost Brabant (oktober 2013 - april 2014)

ICT Coördinator/projectleider
Leiding geven aan de afdeling ICT/Applicatiebeheer. ICT/Applicatiebeheer voorziet in het technisch en functioneel onderhoud van de applicaties die de primaire processen bij de BSOB ondersteunen. In beheer zijn bijvoorbeeld GOUW5-Belastingen, Ortax, Digitale balie en het Digitale portaal. De invoering van GOUW BASIS, GOUW7 en GOUW Zakelijk staat op stapel. 
De technische infrastructuur wordt onderhouden (outsourced) door de ICT afdeling van Waterschap Aa en Maas. De Digitale balie en het Digitale Portaal wordt beheerd door Bakerware B.V.
Door het opstellen en borgen van porcedures en afspraken, zorgen voor een betere dienstverlening naar de organisatie.

Gemeente Oss (april 2013 - maart 2014)

Kwartiermaker Projecten Bureau
Diverse projecten gerelateerd aan de digitale publieke dienstverlening opzetten en uitvoeren. 
Projecten structuur opzetten en borgen in de organisatie.
Interne projectleiders begeleiden bij verschillende projecten.
Standaard projectaanpak opzetten geschikt voor intern gebruik bij gemeente Oss.
Alle projecten hebben als doel de GEMMA architectuur te implementeren gebaseerd op de KING standaarden.
 

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (jan 2013 - sept 2013)

Projectleider "Regionaal Project SEPA"

Overgang naar SEPA (Single European Payment Area) organiseren voor alle financiële back-office systemen bij de Service Dienst Drechtsteden, de Gemeentelijke Belastingdienst, de Sociale Dienst Drechtsteden en de 6 aangeslaoten gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

Service Centrum Drechtsteden (juli 2012 - dec 2012)

Projectleider "Upgrade infrastructuur"

Leiding geven aan de upgrade van Windows Server 2003 naar Windows Server 2008 (SP2) en Internet Information Server 7.5 (SP2) en de upgrade van Oracle 10g naar Oracle11g inclusief de overgang naar Oracle Internet Directory en WebLogic 12g.
 
Service Centrum Drechtsteden (Feb 2012 - juli 2012)

Projectleider "Ontvlechting GGDZHZ JGZ van SCD-ICT"

Service Centrum Drechtstenden (www.servicecentrumdrechtsteden.nl) is het Shared Service Centre voor 6 gemeenten en een aantal regionale diensten. De jeugdgezondheidszorg in de regio wordt nu verzorgd door de GGD Zuid Holland Zuid (GGDZHZ). Per 1 juli gaat de jeugdzorg over naar een privaat consortium van RVIAS en Careyn. Doordat de jeugdgezondheidszorg verdwijnt bij de GGDZHZ, verdwijnen alle werkplekken uit de service van het SCD.
De organisatie van de overdracht van informatie en applicaties naar de private omgeving evenals het innemen en registreren van alle retour hardware (computers, printers, telefonie, mobiele telefonie e.d.) is een een plan van aanpak beschreven. Daarop is een projectplan en een planning opgesteld. De werkzaamheden daarvoor lopen conform afspraak. 1 juli is de transitie datum.

GETRONICS (Maart 2011 - Juli 2011)

Projectleider Migratie Baan naar SAP voor Transactionele data. bij Getronics februari-juni 2011

Bij KPN Getronics vindt bij de business een grote transitie plaats van het Baan en Oracle ERP systeem naar SAP ERP systeem. Deze transitie wordt uitgevoerd binnen het Programma KING (KPN in Getronics). Voor het bedrijfsonderdeel VOICE LE/SME is naast de automatische dataconversie van Baan gegevens naar SAP en het opvoeren van Masterdata in SAP, ook een handmatige migratie van gegevens uit Baan en andere business gerelateerde systemen (OMS, ODS, FIT e.d.) naar SAP uitgevoerd.

Voor het project “migratie van de transactionele data” is een draaiboek en een cutoverplan opgesteld. Vervolgens is het draaiboek en het cutoverplan uitgevoerd. Al deze activiteiten zijn binnen planning en budget afgerond. Baan is daarna voor de gebruikers afgesloten.

Tijdens het project “migratie van de transactionele data” is gestuurd op zoveel mogelijk levering en service orders in Baan af te ronden. Daarvoor was een periode van 12 weken beschikbaar die "doodbloedperiode" werd genoemd. In deze periode zijn zoveel mogelijk orders in Baan vanaf order intake tot en met facturatie afgehandeld.

Aan transactionele data zijn bijna 250 leveringsorders - bevindend in verschillende stadia - handmatig gemigreerd van Baan naar SAP. In de doodbloedperiode zijn meer dan 600 leveringsorders in Baan afgerond. Voor de serviceorders zijn meer dan 5000 orders overgezet naar SAP middels een semi-automatische migratie.


TENSING (Nov. 2009-april 2010)Diverse opdrachten voor Tensing B.V.


Tensing is een internationale, innoverende organisatie, onderscheidend in ICT-oplossingen op het gebied van buitendienstautomatisering en geo-ICT. Een team van circa 75 specialisten realiseert op basis van standaard softwarecomponenten oplossingen voor de sectoren Utilities, Field Service, Transport & Logistiek,
Orde & Veiligheid en Overheid. Tensing heeft kantoren in Zaltbommel, Amsterdam en in Rockville, MD (USA).

PROJECTMANAGER BMS-E WESTLAND INFRA (JANUARI 2010-MAART-2010)

Westland Infra is bezig met een groot migratieproject waarbij het beheer van het elektriciteitsnetwerk - nu beheert met behulp van Microstation en diversie alfanumerieke databestanden – wordt overgezet in het GIS systeem ARC-FM-UT van ESRI. De conversie van gegevens en de inrichting van het systeem wordt uitgevoerd door Tensing B.V. De extra inzet is gericht op de procedurele afronding van het project en de acceptatie van het systeem door de klant.

OPERATIONEEL MANAGER INFRA KLIC (NOVEMBER 2009-FEBRUARI 2010)

Leiding geven aan het Infra-Klic team bij de totstandkoming van het standaard Infra-Klic product dat web-based een automatische afhandeling van het klic proces verzorgt bij netwerkbeheerders. Het product zal naar verwachting bij een vijftigtal klanten geïnstalleerd worden en kan zowel in eigen beheer als hosted bij Tensing worden aangeboden.

De Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netwerken (WION) zal op 1 juli 2008 ingegaan. Het doel van deze wet is graafschade te beperken door grondroerders tijdig en op een uniforme, transparante wijze op de hoogte te stellen van de aanwezigheid van kabels en leidingen in het graafgebied. Met de introductie van de wet WION (Wet informatieuitwisseling Ondergrondse Netwerken) verandert er veel:
o Netbeheerders moeten kabel- en leidinggegevens digitaal beschikbaar hebben;
o Grondroerders zijn verplicht voor alle mechanische grondroeringen een melding te doen;
o Het Kadaster is ‘de spin in het web’. Zij coördineert alle informatie uitwisselingen in vooraf vastgelegd protocol.

Tensing B.V heeft in het kader van de WION een flexibele oplossing ontwikkeld die het gehele proces rondom het uitwisselen van informatie voor graafmeldingen – volledig automatisch – kan verzorgen.
Kenmerkend voor INFRA KLIC is dat u volledige controle heeft over de inrichting en afhandeling van alle KLIC-meldingen. INFRA KLIC verdeelt het proces in een aantal stappen en taken. Voor ieder van die stappen en taken kunt u aangeven of u:
1. INFRA KLIC de stap automatisch laat uitvoeren
2. INFRA KLIC de stap automatisch laat uitvoeren, met melding naar één of meerdere personen
3. INFRA KLIC de stap, onder bepaalde omstandigheden, niet automatisch laat uitvoeren. U laat de stap controleren door een (INFRA KLIC) KLIC operator.

CYIM (mei 2005-augustus 2008)


Diverse opdrachten als projectmanager in opdracht van CYIM.
CYIM (See why I am) is een netwerk van zelfstandige ondernemers. In het netwerk is deskundigheid aanwezig op het gebied van Interim management, Project- en Programmamanagement en Business Consultants. Expertise wordt aangeboden op het vlak van:
Ondersteunende diensten (ICT / HRM / Financien / Facilitair management)
Algemeen Management
Management in de gezondheidszorg

Als assoicate van CYIM zijn diverse opdrachten uitgevoerd bij verschillende opdrachtgevers.

INTERIM MANAGER I&A GGD ROTTERDAM-RIJNMOND JUNI 2007-AUGUSTUS 2008

Operationeel leiding geven aan de sub-afdeling IM bij de GGD Rotterdam-Rijnmond. Dit houdt in begeleiden en ondersteuning bieden aan Informatie Managers van de afdeling Informatievoorzieing en Automatisering en tevens plannen en verdelen van de werkvoorraad on der de beschikbare medewerkers. Tevens sturing geven aan de Functioneel Applicatiebeheerders die verantwoordelijk zijn voor de functionele werking van Kidos, e-Vita en CVS-I.

PROJECTLEIDER INTRANET CONCERN ROTTERDAM JUNI 2007 - OKTOBER 2008

Op basis van een opgesteld Visie document een nieuwe Intranet voor alle Gemeentelijke diensten en Deelgemeenten van Rotterdam realiseren. Vanuit het visiedocument is een Functioneel Ontwerp opgesteld. Vervolgens is een leveranciers selectie uitgevoerd. De opdracht is gegund en de ontwikkeling gestart.

Projectleider is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de website, de content migratie door verschillende diensten en het in beheer nemen door de Gemeentelijk dienst Gemeentwerken Rotterdam, dat de exploitatie en de hosting voor haar rekening neemt.

Intranet wordt ontwikkeld op Smartsite 5.2 van Seneca. Lectric is de leverancier die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de website.

PROJECTLEIDER ONTWIKKELING DIGITALE SOCIALE KAART GGD ROTTERDAM-RIJNMOND OKTOBER 2006 - MAART 2007

Opzetten, inrichten en exploitaren van een sociale kaart voor gehele verzorgingsgebied van GGD Rotterdam-Rijnmond dat behalve de Gemeente Rotterdam ook de Randgemeenten zoals Bleiswijk, Berkel Roderijs, Barendrecht, IJsselmonde e.d. omvat. Met al deze gemeenten wordt op dit gebied samengewerkt.

Van een digitale sociale kaart wordt verwacht op alle vragen op het gebeid van zorg, welzijn een wonen een antwoord te bieden. Men verwacht dus meer dan alleen adresgegevens. Als je iemand zoekt die je nodig hebt, wil je weten ‘wie zoek ik’ en ‘waar is hij’ maar ook ‘wat doet hij’ en ‘wanneer is hij te bereiken’ en zelfs ‘is dit de beste die ik kan vinden, of zijn er betere’ en ‘wat moet hij dadelijk allemaal van mij weten’. Bij een sociale kaart systeem is het daarom de vraag hoe iemand uit een gegeven informatie-verzameling precies die gegevens kan selecteren die voldoet aan zijn of haar vraag.
Een deel van deze gegevens zijn feiten: een naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, openingstijden.
Een deel komt neer op teksten: beschrijving doel en taken, routebeschrijving, voorwaarden voor contact, kosten, kwaliteit en doorverwijzingen.
Om ook echt antwoord te krijgen op je vraag is echter ook denkwerk vereist van de gebruiker en is een zekere achtergrond kennis noodzakelijk.

Bij de te ontwikkelen digitale sociale kaart worden aanvankelijk de eerste twee typen gegevens (feiten en teksten) gerealiseerd. Het denkwerk wordt in eerste instantie overgelaten aan de professionele hulpverlener, maar moet in de toekomst als een slimme digitale vraagwijzer aan de sociale kaart interface worden toegevoegd.

PROJECTLEIDER IMPLEMENTATIE E-VITA BIJ GGD SECTIE PGZ-LZN NOV 2005 - SEPTEMBER 2006

Invoering van een Klant Volg Systeem (e-Vita) bij GGD Rotterdam e.o. voor alle (centrale) registraties van de Sector PersoonsGerichte Zorg. Naast de registratie van gegevens ten behoeve van de cluster PGZ, is het opvragen van management informatie voor onderzoek en beleidsvraagstukken een essentieel onderdeel van het in te voeren systeem.

Met de invoering van e-Vita bij GGD Rotterdam e.o. voor het Cluster PGZ is in eerste instantie bedoeld voor de registratie van klanten en het volgen van hulpverleningstrajecten bij de Lokale Zorg Netwerken. Daarnaast worden de registraties van ASHG, PGA700 en Centraal Onthaal (van Sozawe) in het systeem opgenomen.

Bij de invoering wordt het systeem van “Conclusion” ingericht voor de werkprocessen van de gebruikers, worden de gebruikers opgeleid en worden de bestaande gegevens naar het nieuwe systeem geconverteerd. Tevens wordt de organisatie opgezet om gebruikers te helpen bij problemen en om het systeem optimaal te laten functioneren (back-office)

PROJECTLEIDER APPLICATIE MIGRATIE CORDAAN MEI 2005 - JULI 2005

Opstellen van een Plan van Aanpak voor de migratie van ongeveer 100 applicaties naar een - door de fusie tussen de zorgaanbieders “Verenigde Amstelhuizen” en “IJlanden” - volledig nieuwe en geïntegreerde infrastructuur. Alle software oplossingen werden op één lijn gebracht voor nieuwe entiteit Cordaan ontstaan uit “Verenigde Amstelhuizen” en “IJlanden”.

Na het opstellen van het Plan van Aanpak is de uitvoering van de migratie uitgevoerd in eigen beheer van Cordaan. Het project omvatte ongeveer 100 applicaties waarvoor ongeveer 600 dagen werk was ingepland over een periode van 6 maanden.

Bentley System (dec. 2004-mei 2006)

Diverse opdrachten als informatieanalist en projectmanager bij Bentley Systems Netherlands B.V.Bentley Systems Netherlands BV is behalve distribiteur van het professionele CAD CAM systeem Microstation ook gespecialiseerd in grafische en geografische toepassingen. Naast het leveren van deze toepassingen worden ook speciaal op maat toepassingen ontwikkelt.

PROJECTLEIDER MINISTERIE VAN FINANCIEN DECEMBER 2004 – MAART 2006

Verantwoordelijk voor de uitvoering van de ontwikkeling van een Geografisch Informatie Systeem geïntegreerd in SAP voor het Ministerie van Financiën, Dienst Domeinen.

Na de invoering van het beoogde informatie systeem zijn alle geografische objecten (onroerende zaken) gekoppeld aan een SAP element. Daarna kan elke gebruiker bij de Dienst Domeinen binnen de SAP GUI de geselecteerde grafische objecten raadplegen, mutatie aanbrengen en doorvoeren in SAP.
Doelstelling van het project is om een beter inzicht te krijgen van de uitgiften van de Dienst Domeinen en aanvragen sneller te kunnen behandelen.

Een volledig geïntegreerd GIS binnen SAP (ook ontwikkeld door Bentley Systems Netherlands) is tot nog toe alleen gerealiseerd bij NS Vastgoed. Het project omvat zowel SAP ABAP ontwikkeling binnen de SAP omgeving als specifieke GIS ontwikkeling waarbij op basis van XML geografische data aan de gebruiker worden getoond.
Het projectteam bestaat uit ongeveer 25 medewerkers waaronder een 8-tal GIS specialisten en een 3 tal ABAP specialisten.

Het systeem zal door ongeveer 350 (decentrale) medewerkers van de Dienst Domeinen worden in hun normale werkproces worden gebruikt en alle domeinen (grondgebieden en vastgoed objecten) van het Ministerie van Financiën in geheel Nederland beheren.

PROJECTLEIDER PROJECETWISE JAN 2005 - MAART 2005

Verantwoordelijk voor een operationele invoering van ProjectWise bij de Gemeente Hengelo, dienst Stedelijk Beheer. ProjectWise is een Document Management Systeem speciaal gericht op het beheren van geografisch georiënteerde tekeningen. Binnen het systeem worden middels statussen en workflow juridische aspecten van stedenbouwkundige wijzigingen bewaakt.

PROJECTLEIDER FELIX DEC 2004 - MEI 2005

Verantwoordelijk voor een correcte technische invoering van het systeem FELIX - gebaseerd op GeoMedia van Intergraph – bij de Gemeente Den Haag afdeling Dienst Stadsbeheer. Felix is een web-based geografisch informatie systeem dat binnen de gemeente Den Haag gebruikt wordt door ruim 1000 medewerkers.
Felix was reeds geïmplementeerd bij de Gemeente Nijmegen

FIFpro (okt 2004 - febr 2005)

Adviseren bij de opzet, inrichting en exploitatie van de ICT infrastructuur in het nieuwe kantoor van FIFpro, de wereldwijde overkoepelende vakbond organisatie van professionele voetballers en voetbalorganisaties. 
 

Gemeentewerken Rotterdam (2002-2004)


Diverse opdrachten bij Gemeentewerken Rotterdam op de afdeling Informatievoorziening, sub afdeling Informatiemanagement ingezet als informatieanalist en projectmanager.

Gemeentewerken Rotterdam is een bedrijf met 2500 medewerkers dat is opgedeeld in vier verschillende sectoren.

De activiteiten op het gebied van ontwerp en realisatie van bouwinfrastructuur en milieu zijn ondergebracht in het Ingenieursbureau.
Het beheer en onderhoud van wegen, groen, speelwerktuigen, watergangen en riolen, is samen met de vastgoedregistratie gebundeld in de sector Buitenruimte.
Het Rotterdamse milieubeleid wordt ontwikkeld in de sector Milieubeleid Rotterdam.
Overige activiteiten, zoals juridische zaken, oudheidkundig onderzoek en het beheer van gemeentelijke begraafplaatsen en het crematorium zijn ondergebracht bij Bijzondere Diensten.
In elke deelgemeente en in het stadscentrum is een werf van Gemeentewerken actief. Deze is in het desbetreffende gebied het aanspreekpunt voor de deelgemeente en andere plaatselijke opdrachtgevers en relaties.

De afdeling Informatievoorziening is onderverdeeld in drie sub-afdelingen te weten Informatiemanagement, Systeemontwikkeling en Beheer en Ondersteuning. De afdeling Informatievoorziening beheer de Informatieinfrastructuur voor geheel Gemeentewerken.PROJECTMANAGER MIGRATIE WINDOWS2000 EN OFFICEXP (SEPT 2003 - JUNI 2004)

Als projectmanager eindverantwoordelijk voor het slagen van het project:
 • Implementeren van de Universele Werkplek onder Windows2000 en OfficeXP
 • Migreren van 2400 werkplekken.
 • Migreren van alle servers naar Windows2000
 • Migreren mail servers naar MS Exchange Server 2000
 • Ontwikkelen van 390 MSI's voor centrale software distributie middels VAI deployement centre.
 • Organiseren van de migraties per afdeling van de 5 sectoren van Gemeentewerken.

INFORMATIEANALIST EN PROJECTMANAGER (DEC 2002 - AUG 2003)

Als informatieanalist en projectmanager van de afdeling Informatievoorziening betrokken bij:
 • Vaststellen van de Universele Werkplek onder Windows2000 en OfficeXP
 • Implementatie van de Universele Werkplek bij alle afdelingen van Gemeente Werken Rotterdam.
 • Afstemming benodigde functionaliteit van de Universele Werkplek per afdeling, werkproces en of individuele medewerker van Gemeente Werken Rotterdam.
 • Gebruikers informeren de vernieuw IT hulpmiddelen.
 • Gebruikers begeleiden met nieuw gebruik van de IT mogelijkheden.
 • Gebruikersdocumentatie samenstellen en Project web-site implementeren.
 • Informatiemanager voor de afdeling Milieubeleid Rotterdam.
INFORMATIEANALIST (APRIL 2002 - NOV. 2002)

Als informatieanalist en projectmanager van de afdeling Informatievoorziening betrokken bij:
 • Platform beleid en architectuur.
 • Program manager en informatiemanager voor het Ingenieursbureau.
 • Selectie traject Documentair Management Systeem.
 • Informatiemanager voor de afdeling Milieubeleid Rotterdam.
 • Projectinitiatie gemeentebrede invoering Content Management Systeem.
 • Betrokken bij GIS ontwikkelingen van het Ingenieursbureau waaronder het Rotterdams Bodem Archief (RBA) en Grond- en Reststoffen Informatie Systeem (GRIS).
 • Deelnemer in GIS projecten van Milieubeleid Rotterdam

VROM/DGHV (nov 2001-dec 2001)In opdracht van ISIS Benelux B.V. is op verzoek van de afdeling Beleid en Innovatie van het ORION bij het ministerie van VROM/DGVH een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om op een pragmatische wijze een Document Management Systeem in te voeren bij ORION.

De aanleiding van deze vraag was het (tijdelijk) uitblijven van het verwachte KIM systeem, dat voorzag in de digitale afhandeling van dossiers inclusief een geautomatiseerde bewaking van het werkproces. Door het uitblijven van het KIM systeem kost het centraal opslaan, bijhouden, beheren en vervoeren van de zaak- en woondossiers veel tijd en geld.

Uitgangspunten van het onderzoek waren met name:
 • Een snelle invoering moet mogelijk zijn omdat het een tijdelijke oplossing beoogd te zijn.
 • Gedigitaliseerde documenten moeten in KIM te gebruiken zijn (conversie minimaal)
 • Gedigitaliseerde documenten moeten voor alle gebruikers van het VROM/DHVH netwerk te benaderen zijn.
Het onderzoek is afgerond met een eindrapportage waarin de conclusie is opgenomen dat het invoeren van een Document Management Systeem de werksituatie voor de medewerkers op verschillende afdelingen binnen het ORION zal vereenvoudigen en dat op directe kosten (koerier, porto, tijdelijke FTE’s) aanzienlijke besparingen kunnen worden behaald. De benodigde investeringen zijn vanwege de komst van KIM voor een belangrijk deel reeds gemaakt of zijn vooruitlopend om de definitieve invoering van het KIM systeem.

APPSTEC (aug 2001-dec 2001)Projectmanager BOR_AT_2001

In opdracht van AppsTec International:
Opzetten en leiding geven aan Project Business Objects Reports voor geavanceerde Business Information in een Oracle Applications, Business Objects en Square omgeving.

De werkzaamheden omvatten o.a.:
 • Initialisatie van het project middels een Initiatie dossier.
 • Plan van Aanpak project BOR conform Initiatie dossier.
 • Projectplan en activiteiten planning (work breakdown).
 • Wekelijkse en maandelijkse statusrapportages.
 • Project beheersing en bewaking.
 • Kwaliteit bewaking project en project mijlpalen.

Het project is afgerond met de oplevering van de functionele specificaties voor de Business Information omgeving die middels een Data Warehouse Bus Architecture (Star-joins, dimension tables en fact tables) vorm zal worden gegeven.


SBW (februari 2000-april 2001)


Interim Manager Afdeling I&A

Leiding geven aan de afdeling I&A en aan diverse automatiseringsontwikkelprojecten ter verbetering van de SBW informatievoorzieningen met als algemene taken:

Het imago van de afdeling I&A in algemene zin verbeteren door:
 • De ondergesneeuwde sterke punten van de afdeling I&A middels een verbeterde communicatie uitdragen (bijvoorbeeld middels Intranet toepassingen) naar de organisatie.
 • Een aanspreekpunt binnen de afdeling I&A creëren om direct eenduidige informatie te kunnen verschaffen aan gebruikers of gebruikersafdelingen.
 • Heldere prioriteitsstelling bepalen voor het afhandelen van vragen en problemen vanuit de organisatie.
 • De achterstallige vragen, problemen of onderhoudswerkzaamheden bij de helpdesk wegwerken.
 • Functionele- en automatiseringskennis bij I&A medewerkers van vernieuwde systeemonderdelen op een hoger niveau brengen.
 • Input leveren bij het vormgeven van het IT beleidsplan SBW. 
 • Zitting nemen in de stuurgroep IT, die de voortgang en de samenhang tussen de verschillende projecten op de projectenkalender bewaakt. 
 • Invulling geven aan het proces om de gebruikersafdelingen bij de I&A activiteiten te betrekken door het opleiden en invoeren van Functioneel Applicatie Beheerders (FAB). 
 • Procedures en werkwijzen binnen de afdeling en in relatie met de gebruikersafdelingen beschrijven. Daarnaast de kwaliteitsnormen en de controle daarop evenals de standaardisatie voor softwareontwikkeling en softwarebeheer vastleggen en incorporeren in de procedures (ITIL methode). 
 • Inzichtelijk tijdregistratie opzetten. 

In deze functie als Coördinator ad interim ben ik voor de volgende projecten verantwoordelijk of als adviseur betrokken geweest :
 • Helpdeskproject voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. 
 • Verhuizing Infrastructuur bij bedrijfsverhuizing van Gouda naad harderwijk. 
 • Invoering CRM pakket in de organisatie. 
 • Migratie traject Windows95 clients naar volledige Windows2000 omgeving inclusief Office 2000. 
 • Web-site ontwikkeling voor promotie Go-Infra.

EMH (1996-2000)


Projecten uitgevoerd in opdracht van Intergraph Benelux B.V. bij Energiebedrijf Midden Holland

PROJECTMANAGER BMIS TMT (SEPT 1996 - DEC 1998)

BMIS TMT staat voor BedrijfsMiddelen Informatiesysteem Tussenspanning, Middenspanning en Telematica.
Tussentijds gevraagd de leiding van het project over te nemen.

De aangetroffen situatie werd gekarakteriseerd door gebrek aan specificaties, einddoelen en afspraken.
In overleg met de klant de specificaties opnieuw vastgesteld en projectplan voor de resterende activiteiten opgesteld.
Leiding gegeven aan het projectteam dat de resterende software ontwikkeling uitvoert op basis van de opnieuw vastgestelde specificaties. Het totale systeem bestaat uit een grafische (Intergraph FRAMME) en een alfanumerieke (Oracle) component. De Oracle applicatie is in opdracht uitgevoerd door Redwood Nederland. Beide ontwikkelteams werken separaat aan een gemeenschappelijk systeem.

Het project is afgerond in december 1998.PROJECTMANAGER BMIS GAS NOV. 1998 - JAN 2000
 • Leiding geven aan het projectteam dat de functionele specificaties vaststelt. 
 • Opzetten van een projectplan en vaststellen van een projectbudget. 
 • Leiding geven aan het projectteam dat de software ontwikkeling uitvoert op basis van de functionele specificaties. Het systeem bestaat uit een grafische (Intergraph FRAMME) en een alfanumerieke (Oracle) component. Beide ontwikkelteams werken separaat aan een gemeenschappelijk systeem. 

De opdracht was een vervolg op de opdracht BMIS TMT.
Het project is in januari 2000 afgerond.

PROJECTMANAGER BMIS LSOV (NOV. 1999 - DEC. 2000)

BMIS LSOV staat voor BedrijfsMiddelen Informatiesysteem voor LaagSpanning en Openbare Verlichting.
BMIS is een Geografische Informatie Systeem waarbij alle grafische objecten zijn gekoppeld aan administratieve gegevens met als doel de infrastructuur te beheren.

Leiding geven aan het projectteam dat de functionele specificaties vaststelt.
 • Opzetten van een projectplan en vaststellen van een projectbudget. 
 • Leiding geven aan het projectteam dat de software ontwikkeling uitvoert op basis van de functionele specificaties. 
 • Het systeem bestaat uit een grafische en een alfanumerieke component. Beide ontwikkelteams werken separaat aan een gemeenschappelijk systeem. 
De opdracht was een vervolg op de opdracht BMIS GAS.
Het project is afgerond in december 2000.

ISIS Benelux B.V. (1991-1998)


Diverse functie bij ISIS Benelux B.V.

OPERATIONS MANAGER (1996 - 1998)

Als lid van het management team verantwoordelijk voor de dagelijkse operationele aansturing van de (38) operationele ISIS medewerkers samengebracht in de afdeling “Operations” die worden ingezet voor externe en interne activiteiten, al dan niet in project vorm, op het gebied van Geografische Informatie Systemen.

Verantwoordelijk zijn voor de resource planning van de groepsleden alsmede de individuele kennisontwikkeling en carrière planning in beeld brengen en eventueel richting geven. Op deze manier zorgdragen voor behoud van voldoende hoogwaardig kennisniveau bij de medewerkers en in de groep in het bijzonder.

Verantwoordelijk zijn voor het aanname beleid van nieuwe medewerkers en het te volgen opleidingstraject.

In de periode als Operations Manager was ik mede verantwoordelijk voor de groei van 15 naar 38 operationele GIS consultants. 

MANAGING CONSULTANT (1992 - 1996)

Als lid van het management team betrokken bij de dagelijkse operationele aansturing van een groep consultants samengebracht in de eenheid "Expert Centre Applications". De groep van 14 mede­werkers vormen een eenheid die worden ingezet voor externe en interne activiteiten, al dan niet in project vorm, op het gebied van Geografische Informatie Systemen.
Als hoofdverantwoordelijke van het "Expert Centre Applications" de verantwoordelijkheid dragen voor de resource planning van de groepsleden alsmede de individuele kennisontwikkeling en carrière planning in beeld brengen en eventueel richting geven. Op deze manier zorgdragen voor behoud van voldoende hoogwaardig kennisniveau bij de medewerkers en in de groep in het bijzonder.

Account Managing PTT Telecom B.V. op het gebied van GIS implementaties. In dit kader betrokken geweest bij de definiëring van nieuwe te ontwikkelen producten en op te starten projecten. Binnen ISIS heeft dit geresulteerd in een project tot aanpassen STAMP op hogere versies middleware software en het ontwikkelen van analoog-digitaal conversie software op basis van nieuwe technieken binnen de Windows NT omgeving.
Hoofdtaken waren o.a.:
 • Onderhoud met gebruikersplatform binnen PTT Telecom B.V.
 • Onderzoek technische mogelijkheden en haalbaarheid. Alle GIS- ontwikkelingen binnen PTT Telecom B.V. voor het gebied analoog-digitaal conversie hebben relatie met Intergraph Software. Daarnaast worden ander producten in ogenschouw genomen. 
 • Definiëring project omstandigheden en omvang en deze formuleren in Fixed-Price offerte. 
 • Advisering over te verwachte technologische ontwikkelingen en begeleiding bij het formuleren van visie en het maken van beleid. 
 • Als projectleider verantwoordelijk voor initiatie, planning en bewaking van het project STAMP release 3.0 ten behoeve van PTT Telecom. 
 • Het project is uitgevoerd met ISIS medewerkers op basis van fixed-price afspraken. 
Het project heeft geleid tot de realisatie van de versie STAMP3.0 die in productie is gegaan, en nieuwe releases genaamd STAMP3.1 en STAMP3.2 die een half jaar later in productie zal gaan.
Hoofdtaken waren o.a.:
 • Fixed-price offerte uitbrengen en onderhandelingen voeren. 
 • Contacten met PTT Telecom B.V. i.v.m. afstemming en acceptatie van het systeem. 
 • Management qua resource planning en opdracht invulling. 
 • Kosten beheersing en product realisatie. 

SENIOR DATABASE CONSULTANT (1989 - 1991)

Werkzaam bij Justitie binnen DBA team gestart tijdens TOPDATA periode voortgezet. 

In dienst van ISIS Benelux belast met het op projectbasis of op afroep ondersteunen van projecten, uitgevoerd door of met medewerkers van ISIS.
Hoofdtaken zijn o.a.:

 • Auditing van implementatie
 • Uitvoering of begeleiding bij ORACLE installaties en/of migraties

Contactpersoon ORACLE Nederland in verband met trouble shooting & release beheer
Neventaken zijn o.a.:
 • Ondersteuning management bij offertes
 • Trouble shooting en coach functie ten behoeve van medewerkers van klanten en/of ISIS Benelux 

Referenties zijn o.a.:
 • Satellietbeelden applicatie bij Shell, upgrade van ORACLE 5.1 naar 6.0 en migratie van VAX.VMS naar DECSERVER/ULTRIX 
 • MGE/ORACLE installatie Provincie Flevoland 
 • Audit over ORACLE gebruik bij Marine 
 • Audit over het logisch datamodel ten behoeve van applicatie Gemeente Haarlemmermeer 

Uitvoeren van Project voor VOLKSWAGEN in Hannover:

Het ontwerpen en installeren van een database omgeving ten behoeve van een demonstratie voor VOLKSWAGEN AG in Duitsland (Hannover). Voor de demonstratie werd een koppeling gerealiseerd tussen de opgezette database en een grafische interface. Voor het converteren van bestaande data is gebruik gemaakt van PL-SQL routines.
De koppeling tussen grafische en administratieve data is door middel van PL-SQL routines gerealiseerd.

 

TOPDATA (1989-1991)

Database Administrator bij CSO van Ministerie van Justitie.

Werkzaam binnen een team van vier DBA's. Het team is bij Justitie primair belast met beheer en reorganisatie van de remote databases op 20 verschillende productiesystemen (parketten). Naast het beheer zijn de navolgende hoofdtaken te onderscheiden:
 • QA en QC activiteiten op nieuwe en/of aangepaste programmatuur en systemen.
 • Installatie van nieuwe programma's, releases en/of systemen. 
 • Conversies in verband met nieuwe programmatuur en/of database aanpassingen 
 • Testen en invoeren van nieuwe producten zoals bijvoorbeeld "TOP CASE", compilers, progress, SQL*FORMS 3.0, SQL*MENU 5.0 en ORACLE CASE 5.0. 
 • Opstellen van "nieuwe" standaards voor alle nieuw in te voeren producten. De aanpassingen op standaards worden door DBA's doorgevoerd of geaccordeerd. 
 • Conversies van ORACLE 5.1 naar 6.027 en van 6.027 naar 6.0.33.1 hebben inmiddels op alle productiesites plaats gevonden. Alle ORACLE tools, DCL en SQL dienen om conversies, implementaties en beheer zoveel mogelijk automatisch (in batch) te laten verlopen). 

Meewerkend Technisch projectleider in opdracht voor SHELL.
 • Zelfstandig belast met de inventarisatie van informatiebehoefte, het ontwerpen, bouwen en implementeren van een management informatiesysteem op gebied van projectplanning en -beheersing. 
 • De werkzaamheden zijn in een fixed-time opdracht uitgevoerd. 

Technisch projectleider in opdracht voor SHELL.
 • Betrokken in de pakketontwikkeling van een management informatiesysteem ten behoeve van het beheer van bedrijfstelefooncentrales. Het team bestond uit zeven personen, totale omvang van het project bedroeg acht manjaren. Binnen het team de rol van project-DBA met als hoofdtaken: 

Technische teamleiding.
 • vraagbaak voor alle ORACLE en VAX/VMS problemen
 • in samenwerking met consultants van ORACLE EXPERT SERVICES het trainen en coachen van de bouwers binnen het team
 • coördinatie en bewaking externe technische contacten

Database Administration:
 • verantwoordelijk voor de database implementatie, QA over Datamodellen
 • opzet en onderhoud op de database structuur
 • opzetten van technische standaards (met name SQL*FORMS gebruik)
 • Quality Assurance over standaards

Ontwikkelaar:
 • het assisteren in de bouw van het systeem, gebruik makend van ORACLE*TOOLS

Software Executives (1988-1989)


Applicatieprogrammeur

Als ontwikkelaar belast met het opzetten van een Computer-Bases-Training (CBT) van ORACLE*tools met behulp van IBM-PC-AT. Daarbij is uiteindelijk een CBT ontwikkeld voor SQL*FORMS en SQL*REPORT.

Ingezet in een interne opdracht met als taak het bouwen van een demonstratiemodel van een telefoonmanagement-informatie-systeem. Dit op basis van globale specificaties. Er moest met gevoel voor speciale effecten optimaal gebruik gemaakt worden van de gebruikersvriendelijke mogelijkheden van ORACLE.

Als ontwikkelaar meegewerkt aan het ontwikkelen van een generatie tool voor het genereren van FORMS en REPORTS (TRED en FLED) met behulp van SQL-FORMS 2.3

COMSYS (1986-1988)

Applicatieprogrammeur

Eerst als stagiaire en later in dienst van COMSYS zelfstandig belast met het bouwen van een personeelsinformatiesysteem in Oracle met behulp van de applicatiegenerator(IAG). Dit ten behoeve van een consultancybureau. Het systeem wordt gebruikt om snel personen uit bestanden te zoeken voor speciale opdrachten.

Het COMSYS Oracle cursusboek aangepast voor RDBMS versie 5 van Oracle. Daarnaast cursussen gegeven zowel in Oracle versie 4 als versie 5. Ook zijn verschillende applicaties gebouwd, ten behoeve van demonstraties en cursussen, gebruikmakend van ORACLE versie 5.0 en werkend op PC-AT.

Met SQL*REPORT lijstprogramma's gemaakt voor zowel cursusmateriaal als voor productiedoeleinden. Daarnaast op de ontwikkeling afdeling zelfstandig applicaties gebouwd, steun verleend en advies gegeven aan medewerkers.


Naast bovengenoemde activiteiten verantwoordelijk voor de support aan klanten voor het Oracle-pakket (versie 4 en 5) en Easy-SQL. De support betrof typische Oracle tool-aspecten, installatie van Oracle op PC en de Oracle database.

Haarlemmermeer Lyceum (1978-1985)

Docent Biologie.
Aanvankelijk tijdens de doctoraal studie begonnen met lesgeven in de onderbouw (MAVO-HAVO) van het Haarlemmermeer Lyceum te Hoofddorp.
Aantal lesuren werden per jaar uitgebreid tot in 1980 een volledig rooster als docent was gevuld.
Gedurende de periode op het Haarlemmermeer Lyceum is lesgegeven aan alles klassen van MAVO, HAVO en VWO in een team van Biologie docenten.
Naast het lesgeven was ik ook in de organisatie betrokken. Daarbij heb ik de volgende neventaken in diverse jaren uitgevoerd :

 • Mentor 1ste klas MAVO. 
 • Mentor 2de klas MAVO 
 • Mentor 2de klas HAVO 
 • Coördinator 3de klassen MAVO afdeling. 
 • Coördinator 4de klassen HAVO afdeling. 
 • Opzetten informatica programma voor scholieren.
Comments