Activiteiten‎ > ‎

Programmamanagement

Managen van meerdere (meestal) samenhangende projecten om de gewenste veranderingen in de organisatie (baten) door te kunnen voeren.

Er zijn in hoofdlijnen vier soorten programma's te onderscheiden waarin de Programme Manager acteert:

  • Een meervoudige project organisatie. Meerdere projecten die gelijktijdig lopen en gemeenschappelijke resources gebruiken en de verschillende doelstellingen van elk project te realiseren. 
  • Een mega project. Een project dat zo groot is dat in meerdere kleinere projecten wordt opgedeeld die op elk voor zich als groot project bestempeld kunnen worden. De verschillende projecten werken samen aan een gemeenschappelijke doelstelling. 
  • Veel projecten voor een klant. Diverse verschillende projecten voor een bepaalde klant uitvoeren. Alle projecten hebben verschillende doelstellingen, budgetten en resources. 
  • Een programma management organisatie. Komt in veel opzichten overeen met de "meervoudige project organisatie (punt 1) maar de projecten worden hoofdzakelijk door de organisatie zelf uitgevoerd. De projecten hebben geen logische verbanden maar hebben allen gemeen de organisatie te verbeteren. 
Bij Programme management wordt gebruikt gemaakt van MSP methode die sterk gerelateerd is aan PRINCE2.
JENKEN projectmanagement & advies richt met name op de situaties genoemd onder punt 1, 3 en 4 waarbij de individuele projecten volgens een standaard opzet (bijvoorbeeld PRINCE2) worden geleid en bewaakt.
Comments