Activiteiten‎ > ‎

Projectmanagement

Projectmanagement: leiding geven aan software (ontwikkel)projecten om een vooraf vastgesteld doel te realiseren.


Leiding geven aan (ontwikkel-)projecten voor Database Applicaties, Geografische Informatie Systemen en Management Informatie Systemen om een vooraf vastgesteld doel te realiseren.

Elk project heeft een begin en een einde en wordt beheersbaar gemaakt door een projectmanager/leider. Voor het beheersbaar houden van het project wordt bij voorkeur de methodiek van Project In Control Environments (PRINCE2) gehanteerd. Daarmee worden voortgang en beheersing eenvoudiger gemaakt. De projectaanpak wordt ondersteund met een aantal basis documenten die de scope van het project definiëren.

Voordat het project daadwerkelijk wordt gestart wordt middels een initiatiedossier (Projectbrief) samen met de klant de globale scope van het project bepaald. Op basis van het initiatiedossier wordt een offerte voor een fase of het totale project gemaakt of kan een globale kosten indicatie worden opgemaakt.

Na accorderen van het initiatiedossier wordt een Plan van Aanpak gemaakt dat door beide partijen wordt geverifieerd. In het Plan van Aanpak wordt de opzet van het project beschreven. Op basis van het Plan van Aanpak wordt een Projectplanning opgezet waarin een gedetailleerde workbreakdown is opgenomen. De Projectplanning vormt de rode draad van het project waarop periodieke rapportages worden gebaseerd.

Bij ontwikkelprojecten wordt bij voorkeur gewerkt met Agile methode (XP, SCRUM, FDD, DSDM) waarin in een intensief iteratief proces met de klant naar het gewenste einddoel wordt toegewerkt. Niet alle projecten zijn geschikt voor deze aanpak. Voor de projecten die zich niet lenen voor een Agile aanpak wordt een meer traditionele (waterval) aanpak voorgesteld.

Bij Oracle ontwikkelprojecten wordt (indien aanwezig en gewenst) gewerkt met de Oracle Custom Developement Method (CDM) in combinatie met Project Management Method (PJM)
Comments