Activiteiten‎ > ‎

Interimmanagement

Op tijdelijke basis leiding en sturing geven aan een IT afdeling of bedrijf.

Op tijdelijke basis leiding en sturing geven aan een IT afdeling of bedrijf meestal met het doel om het geheel efficiënter en doelgerichter te laten functioneren.

Veel ervaring is opgedaan in beheeromgevingen. Daarbij is meestal ITIL (Information Technology Infrastructure Library) als uitgangspunt gebruikt. ITIL biedt een gestandaardiseerde aanpak voor procesbewaking die in een beheeromgeving wenselijk is.

Middels ITIL zijn processen en verantwoordelijkheden binnen een beheerorganisatie te benoemen en te organiseren. Zodoende kan structuur worden aangebracht in de beheer taken van een afdeling en de beheersing van een applicatie of product.

Bij het inrichten van het ITIL model moeten de volgende basis processen worden gedefinieerd:

  • Configuratiebeheer 
  • Probleembeheer 
  • Wijzigingsbeheer 
  • Programmabeheer en distributie 
  • Helpdesk
Comments